پیراهن طرح پاکستانی

پیراهن طرح پاکستانی

 
قیمت: تومان

 

جنس پیراهن : ⁩جنس محصول : تترون بروجرد درجه ۱

شما می توانید براساس راهنمای حدودی و ابعاد پیراهن در جدول زیر، سایز خود را پیدا و انتخاب کنید.

وزن ۷۰-۸۰ و قد ۱۶۵-۱۷۵ سایز مناسب M

وزن ۸۰-۹۰ و قد ۱۷۰-۱۷۵ سایز مناسب L

وزن ۹۰-۱۰۰ و قد ۱۷۰-۱۸۰ سایز مناسب XL

وزن ۱۰۰-۱۱۵ و قد ۱۷۰-۱۹۰ سایز مناسب ۲XL