شب ششم محرم ۱۳۹۶

من اومدم برای جنگ تن به تن

حمید علیمی

۱۱۱۳۳
۶۲۱۶
۰
من اومدم برای جنگ تن به تن
انی انا القاسم وارث الحسن
منم فدایی شاه بی کفن
انی انا القاسم وارث الحسن
کریم اهل بیت بابامه
دعای مادرم همرامه
با یه ضربه قیامت کردم
سر ازرق توی دستامه
نجمه میگه که ماشالله
میگه بابام حسن ایول الله
میرسه از حرم تکبیر اباعبدالله

انا ابن مرتضی

رجز می خونم من با صوت جلی
انی انا القاسم من نسل علی
مدد میگیرم از والی الولی
انی انا القاسم من نسل علی
گرچه کم سن و سالم اما
بوده استاد رزمم سقا
حرز بابامه دور بازوم
نقش سربند من یازهرا
فاتح بی بدل هستم من
شیر شیر جمل هستم من
صاحب جمله ی احلی من عسل هستم من

انا ابن مرتضی

میلرزه زیر پام خاک کربلا
انی انا القاسم سبط مصطفی
ترسی ندارم از تیر و نیزه ها
انی انا القاسم سبط مصطفی