گفتم بیا داری میای
حالا ازت می خوام نیای

برات نامه نوشتم همه چی خوبه
ولی کوفه پر از فتنه و آشوبه
دیدم خواب سرت رو که توی طشته
تو دست یه حروم زاده ای هم چوبه

تو کوچه ها گریونتم
فکر لب و دندونتم

ای وای حسین

تنها شدم موندم غریب
اینا منو دادن فریب

برات نامه نوشتم که بیا کوفه
پشیمونم و میگم که میا کوفه
دارم غربت کوچه هاشو می بینم
چه غوغاییه بعد کربلا کوفه

زینب کجا بند و طناب
زینب کجا شام و شراب

ای وای حسین