حسین تو راهه
دلم بی قرار و روزم سیاه حسین تو راهه
نفس نفسم همه اشک و اهه حسین تو راهه
حسین تو راهه

چیزی نمونده آال علی آواره بشه
چاره درد بی چاره ها بی چاره بشه
میون صحرا تسبیح زهرا پاره بشه
یه قافله قمر و شمس یه کاروان گل و گلاب
نگرون دل همه پریشون دل رباب

الله اکبر به این شکوه لم یزلی
نگین حیدر به دست عباس ابن علی
سردار لشکر مطیع محض امر ولی
یل علی چه لقبی چه شرفی چه نسبی
چه شکوه و عظمتی چه جنمی چه ادبی

نگاه همه به یل سپاه حسین تو راهه
پناه یه قافله بی پناهه حسین تو راهه
حسین تو راهه

چادر نماز زهرا تو دست دخترشه
زینب دوباره دلتنگ روی مادرشه
سالار زینب بی تاب اشک خواهرشه
خواهری که تموم راه به یاد اون پیراهنه
برای اون که می دونه برادرش بی کفنه

تموم امید دلش تباهه حسین تو راهه
خون خدا راهی قتلگاه حسین تو راهه
حسین تو راهه

شام غریبان میاد و زینب با خبره
شبی که چادر نماز زینب شعله وره
میون گودال یه پیکر بی بال و پره
زینب و گوداله و ناله مادر حسین
می ذاره سر به گلوی بدن بی سر حسین

می سوزه دل بی قرار زینب سالار زینب
رمق برا ناله نداره زینب سالار زینب
سالار زینب