بوی بهشت کربلا بوی محرمش میاد
عطری که از حوالیِ خیمه و پرچمش میاد
مست و خرابم میکنه کهنه شرابم میکنه
ممنونشم همین که باز نوکر حسابم میکنه
میزنم پَر به سمت رؤیاهام
رَمقی تو پَـرم اگه باشه
گاهی سر به هوا شدن خوبه
به هوای حرم اگه باشه

اَللّهُمَ الرزُقنا حرم حرم

بوی گلاب و بوی سیب بوی عَبیر و بوی مُشک
بـوی گلای رازقـی که توی خیمه شده خشک
این همه شور و همهمه میبره مارو علقمه
اونجا که دست قلمو میدن به دست فاطمه
به دو دستی که رو زمین افتاد
بگیرید دست این گرفتارو
به خدا راضیم که از دور هم
ببینم گنبد علمدارو

اَللّهُمَ الرزُقنا حرم حرم

بوی غبار و بوی دود بوی غریب آشنا
بوی حسین و بوی سیب بوی غریب کربلا
گریه ی من شادی من نغمه ی آزادی من
مایه ی آرامش دل عشق خدادادی من
لبم اول به تربتش وا شد
که نمک گیر کربلا باشم
دوس دارم روز اربعین من هم
توی تصویر کربلا باشم

اَللّهُمَ الرزُقنا حرم حرم