شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۴

فقط چند ساعت بزار بیام حرم منه رؤیایی

جواد مقدم

۱۱۳۲۰
۲۶۳۸
۱
فقط چند ساعت بذار بیام حرم منه رؤیایی
فقط چند ساعت میخوام رها شَم از غم دنیایی
فقط چند ساعت همین که در بیام از این تنهایی
همین خوبه ، همین خوبه
همین خوبه ستاره ی امیدم ، تو منظومه ی بین الحرمینه
همین خوبه که نزدیک بهشتم ، یه کم دیگه برم بابُ الحسینه

شاه کرم ، شاه کرم ، بطلب مارو حرم

فقط یک لحظه نباشی زندگیم بهم میریزه
فقط یک لحظه نباشی دنیا رو سرم میریزه
فقط یک لحظه نباشی میدونم دلم میریزه
همین لحظه ، همین لحظه
همین لحظه که دارم میگم از تو ، دلم داره توی سینه میکوبه
یه عکس از حَرمت تو قاب قلبم ، دلم تنگه همون لحظه ی خوبه

شاه کرم ، شاه کرم ، بطلب مارو حرم

همه میخوانت همه خراب اون مرامت هستن
همه میخوانت همه گدا همه غلامت هستن
همه میخوانت همه تو حسرت سلامت هستن
سلام الله ، سلام الله
سلام منه بیچاره کجا و سلام ملکوتی ملائک
سلامم به تو و اون شهدا که شدن پای تو حلت بِفِنائِک

شاه کرم ، شاه کرم ، بطلب مارو حرم