شب ششم محرم ۱۳۹۳

نمیره خوبیت از یادم دلمو دست تو دادم

جواد مقدم

۳۳۰۵۸
۱۱۸۵۷
۶
نمیره خوبیت از یادم دلمو دست تو دادم
عمو حسین برا یاری بابا حسن فرستادم
کاشکی برا فدائی شدن شهید کربلایی شدن به من اجازه میدادی
اگه رسیده باشه اجل شیرینه مثل قند و عسل شهادتِ تو این وادی
پرستوی قفس کشیدم به عشق تو نفس کشیدم خون از چشم ترم رفته
چرا تو خیمه ها بشینم وقتی عمو دارم میبینم علی اکبرم رفته
منّت تو کشیدنیه جام عسل چشیدنیه

عمو عمو عمو حسینم

وقتی صدا زدم بابا اومدی پیش من با سر
نیزه تو پهلوهام داره میخونه روضه ی مادر
عمو به گریه ی تو قسم دلم میخواست همیشه بگم که تو جای بابام هستی
فدای غربت تو بشم دارم رو خاکا پا میکشم رو سر من بکش دستی
چه شبایی که با غم و درد دلم یاد بابامو میکرد از همه دنیا رنجیدم
اما کنار تو به خدا کنار بچه های شما یتیمیو نفهمیدم
ناز یتیم خریدنیه جام عسل چشیدنیه

عمو عمو عمو حسینم

از روی مرکب افتادم عمو برس به فریادم
گرفته کاکُل من رو رحمی نداره صیادم
کجایی که نفس بُریدم یه دفه ای چه قد کشیدم حال و روزم رو میبینی
تا استخون سینه شکست روی لبم چه ذکری نشست یا فاطمه اَغیثینی­­­
یتیمی غصه داره دیگه آرزومه یه بار دیگه به تو کنم نگاهی من
عمو میون میدون جنگ به زیر تیغ و نیزه و سنگ دارم چه حجله گاهی من
صدای تو شنیدنیه جام عسل چشیدنیه

عمو عمو عمو حسینم