دوباره مستم با علی ، پر میزنم من تا علی
ذکر لب من یا علی ، یا علی ، یا علی
قبله ی نوکر یا حیدر ، ساقی کوثر یا حیدر
عشق پیغمبر یا حیدر ، یا حیدر
فاتح خیبر یا حیدر ، میر و قلندر یا حیدر
صاحب و سرور یا حیدر ، یا حیدر
شیعه ی حیدر داره میگه ، یا علی یا هیچ یار دیگه

یا علی حیدر ، یا حیدر

نبض دل زهرا علی ، مجنونم و لیلا علی
لا ولیٌ اِلا علی ، یا علی ، یا علی
صاحب ایمان یا حیدر ، یار یتیمان یا حیدر
شاه کریمان یا حیدر ، یا حیدر
اول اول یا حیدر ، بر تو محول یا حیدر
ذکر مجلل یا حیدر ، یا حیدر
صاحب این هیئت علیه ، رمز در جنت علیه

یا علی حیدر ، یا حیدر

امید هر تنها علی ، همیشه بی همتا علی
همچو خدا یکتا علی ، یا علی ، یا علی
ذکر دمادم یا حیدر ، شاه دو عالم یا حیدر
بر تو میبالم یا حیدر ، یا حیدر
حی و مماتم یا حیدر ، راه نجاتم یا حیدر
وصی خاتم یا حیدر ، یا حیدر
فاتح هر جنگی به خدا ، دشمن هر ننگی به خدا

یا علی حیدر ، یا حیدر