گلچین صفر ۱۳۹۲

ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا

جواد مقدم

۱۱۶۶۲
۴۶۱۶
۶
ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا
ارباب چه بی نظیره سحر کرب و بلا
ارباب منو بخر و ببر کرب و بلا

ارباب اگر چه که کار ما هی بدیه
ارباب دلم رو برا تو آوردم هدیه
ارباب کبوتر دل من گنبدیه

من و زاری ها
شبا با شور و عزاداری ها
میره از یادم گرفتاری ها
تو دامت هستم
اسیر عشق و مرامت هستم
مضافاً اینکه غلامت هستم

جز تو کیه نور عین
فُزتُ بحُب الحُـسین

ارباب آقام آقام آقام یا حسین

ارباب دارم دوریو تحمل میکنم
ارباب تو روضه به تو توسل می کنم
ارباب با گریه برای تو گُل میکنم

عطرِ ضریح تورو دارم حس میکنم
من این دلم رو برا تو خالص می کنم
گریه برا تو با گل نرگس می کنم

غمت تو سینه ست
بیا بشکن که دلم آیینَه ست
ارادتهامون به تو دیرینَست

نه تنها شاهی
که تو آقایی تو شاهنشاهی
مضافاً اینکه تو ثاراللّهی

جز تو کیه نور عین
فُزتُ بحُب الحسین

ارباب آقام آقام آقام یا حسین

ارباب اینو یاد ما دادن حُرّ و زهیر
ارباب فقط با تو میشیم عاقبت به خیر
ارباب فقط خودتی امیرم و لاغیر

ای کاش یه روز ذبیح منای تو بشم
ای کاش یه روز قتیل عزای تو بشم
ای کاش شهید بشم و فدای تو بشم

وجودش خوبه
کی گفت دیوونه نبودش خوبه
برا تو سینه کبودش خوبه

تو مکتب داری
امام عشقی تو منسب داریم
مضافاً اینکه تو زینب داری

جز تو کیه نور عین
فُزتُ بحُب الحسین

ارباب آقام آقام آقام یا حسین