گلچین رمضان ۱۳۸۵

هر چی گفتم ای باباجون نرو سوی مسجد امشب

حاج حسین سیب سرخی

۶۱۹۰
۵۳۸۳
۲