گلچین محرم ۱۳۹۰ ( مسجد الهادی (ع) )

فردا بی تو میرن اسارت حرم و خواهرت

حاج محمود کریمی

۱۴۴۵۲
۱۱۲۳۷
۵