گلچین محرم ۱۳۸۹

نه مشکی مونده برا تو نه دستی اباالفضل

حاج محمد رضا طاهری

۲۷۱۱
۴۵۲۷
۱