آلبوم ها
۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ گلچین محرم ۱۳۹۲

۷۳

۸۴۹۱۱۰

۵۹۳۵۵۸
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ گلچین محرم ۱۳۹۱

۷۰

۵۴۳۲۰۶

۳۷۶۲۱۴
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۷

۴

۶۴۹۲۷۴

۱۵۷۰۶۴
۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ گلچین محرم ۱۳۹۳

۶۳

۴۶۵۸۰۴

۳۱۶۱۶۴
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

۵۴

۲۳۹۰۱۳

۵۳۷۹۶۱

ترک ها
۱ جلوی آیینه خودمو می بینم

۶۱۷۶۵۹

۱۴۰۹۰۰
۲ تو دل غم مونده یه ماتم مونده

۴۶۹۳۴۲

۱۱۲۲۷۲
۳ منو رهام نکن که جَلد گنبدم

۲۶۱۰۸۰

۶۹۸۴۸
۴ دوباره مضطرم حرم حرم حرم

۲۳۹۲۲۱

۶۱۷۴۷
۵ ای قدر قدرت اباالفضل

۲۰۴۶۹۴

۵۱۱۸۵