شب پنجم محرم ۱۴۰۱

شب پنجم محرم ۱۴۰۱

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ می باره اشک چشامو زمینه ۷.۵ ۷:۴۸ ۰ ۰ ۳۲۱۴ ۱۰۳۴
۲ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ بقیعو باید مث عرش کنن شور ۵.۶ ۵:۴۶ ۰ ۰ ۱۸۴۵ ۷۲۳
۳ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ زندگی با تو بهشته با تو روبراهم واحد ۶.۴ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۱۸۹۷ ۷۵۵
۴ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ دوری از شما عمر ما رو کم می کنه شور ۵.۱ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۲۰۵۴ ۸۴۳