آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰

آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰

از محمد حسین پویانفر، ۹ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ واعتصموا زمینه ۱۰ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۴۸۹۳ ۱۷۶۴
۲ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ آخه غربت چقدر؟ زمینه ۱۲.۴ ۵:۱۳ ۰ ۰ ۳۰۷۹ ۱۳۶۶
۳ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ دعام کن زمینه ۸.۷ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۲۶۹۰ ۱۱۶۱
۴ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ پدرم حیدر مادرم زهرا زمینه ۷.۱ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۲۹۲۳ ۱۱۹۹
۵ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ مادر زمینه ۱۰.۴ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۴۱۶۸ ۱۴۴۴
۶ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ یا مولانا یا صاحب الزمان زمینه ۸.۵ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۱۲۳۶ ۸۲۵
۷ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ تب عشق زمینه ۱۲ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۱۰۹۳ ۷۹۶
۸ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ بارون کربلا زمینه ۱۰.۲ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۱۳۴۲ ۹۱۸
۹ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ قامت یار زمینه ۱۰.۴ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۱۱۰۴ ۸۳۱