شب هشتم محرم ۱۴۰۰

شب هشتم محرم ۱۴۰۰

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۴۰۰ چجوری ازت دل بکنم زمینه ۹.۴ ۹:۴۹ ۰ ۰ ۱۷۵۰ ۸۴۲
۲ شب هشتم محرم ۱۴۰۰ از من سلام و درود تک ۱۰.۳ ۱۰:۵۱ ۰ ۰ ۱۱۶۴ ۶۵۸
۳ شب هشتم محرم ۱۴۰۰ توی روضه تو قلبم آقا می زنه آروم شور ۶ ۶:۰۷ ۰ ۰ ۱۷۸۵ ۱۰۸۸
۴ شب هشتم محرم ۱۴۰۰ روشن تر از خورشید و ماهه شور ۷.۱ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۹۳۴ ۷۳۶