شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰

شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ دنیا به چه دردی می خوره زمینه ۷.۸ ۸:۱۸ ۰ ۰ ۱۳۶۳ ۴۵۸
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ چقدر امشب توی این خونه زمینه ۵.۹ ۶:۱۴ ۰ ۰ ۵۰۲ ۲۶۵
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ نوحه افلاکیان ذکر سماواتیان شور ۳.۶ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۵۹۶ ۳۱۰