شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰

شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ نمیشه حاتمم حریف کرمت زمینه ۴.۳ ۴:۳۲ ۰ ۰ ۶۷۷ ۳۰۳
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ من که از عشق تو مستم شور ۳.۱ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۴۹۱ ۳۲۷
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ ابتا علی نمی ذاره عشق تو برم خطا علی شور ۲.۹ ۲:۵۶ ۰ ۰ ۵۶۹ ۴۰۳
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ بابا حیدر برا رفتن شد آماده شور ۵.۳ ۵:۳۷ ۰ ۰ ۶۲۵ ۳۷۶
۵ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ ببین آقا هر جایی باشم خودمو می رسونم پیشت شور ۴ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۳۴۸ ۳۲۹