میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹ به علی دل بستم عشقو فهمیدم سرود ۳.۵ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۲۷۱ ۱۳۰
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹ من خراب سبوی تو هستم سرود ۳.۸ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۱۸۵ ۹۶
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹ از من سلام و درود سرود ۶ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۱۳۷ ۹۲
۴ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹ عطر و بوی دل انگیز سحر می وزد بر گلستان دل سرود ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۱۵۹ ۱۰۴