وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۹

وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۹ دیگه آروم نمیشم زمینه ۸.۹ ۹:۰۱ ۰ ۰ ۱۱۱ ۱۰۲
۲ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۹ از دعای مادر تو شور ۶ ۵:۴۶ ۰ ۰ ۱۳۳ ۱۳۸
۳ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۹ از حال دلم به غیر تو بی بی جان کسی نشد آگاه شور ۴.۳ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۱۲۸ ۱۲۰
۴ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۹ اسم تو اومد و چشممو تر کرد شور ۷.۹ ۷:۵۱ ۰ ۰ ۱۴۰ ۱۲۶
۵ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۹ ما اسیر جمال ملیحت شور ۴.۵ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۱۵۸ ۱۳۱