عید غدیر ۱۳۹۹

عید غدیر ۱۳۹۹

از محمد فصولی الكربلائي، ۳ قطعه، ۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ عید غدیر ۱۳۹۹ دل غزل خون علی سرود ۴ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۱۹۹۶ ۵۰۸
۲ عید غدیر ۱۳۹۹ تهانین حيدر | فارسی ، عربی سرود ۴.۲ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۱۲۲۲ ۴۴۸
۳ عید غدیر ۱۳۹۹ اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد سرود ۳.۷ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۱۷۳۶ ۵۵۵