شب چهارم محرم ۱۳۹۹

شب چهارم محرم ۱۳۹۹

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ شب چهارم محرم ۱۳۹۹ پای کار حسین می مونیم تا ابد شور ۴.۹ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۸۵۶ ۵۴۶
۲ شب چهارم محرم ۱۳۹۹ نگیری اسمتو از من شور ۴.۷ ۴:۳۷ ۰ ۰ ۴۴۹ ۴۷۹
۳ شب چهارم محرم ۱۳۹۹ دور شدم از تو توی دنیا ولی حوصله کردی واحد ۶.۶ ۶:۴۵ ۰ ۰ ۲۹۵ ۳۷۶
۴ شب چهارم محرم ۱۳۹۹ ای مستجاب الدعوه محتاج دعاتم شور ۴.۵ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۷۷۴ ۵۱۷