تخریب بقیع ۱۳۹۹

تخریب بقیع ۱۳۹۹

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۹ بقیع تاریک و سرده زمینه ۸.۱ ۸:۴۳ ۰ ۰ ۴۴۶۹ ۱۴۵۴
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۹ بسم رب النور من هستم مسلمان حسن واحد ۶.۷ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۳۴۱۲ ۱۳۹۶
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۹ می سازمت بقیع مانند کربلا شور ۳.۳ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۲۸۸۳ ۱۵۵۹
۴ تخریب بقیع ۱۳۹۹ بودن تو این روضه ها یا حسین برام نعمته شور ۳.۱ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۳۸۴۱ ۲۰۲۵
۵ تخریب بقیع ۱۳۹۹ بی قراره دلم که حرم نداره بقیع شور ۳ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۲۹۸۸ ۱۹۵۶