گلچین فاطمیه ۱۳۹۸

گلچین فاطمیه ۱۳۹۸

از وحید شکری، ۴۱ قطعه، ۳ ساعت و ۹ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ سلام ای مه آرمیده به بستر زمینه ۵.۸ ۶:۱۰ ۱ ۱ ۵۳۵۹ ۱۲۳۴
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ آرامش جهان یا صاحب الزمان شور ۵.۴ ۵:۴۰ ۱ ۱ ۵۵۹۰ ۲۰۵۵
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ شور غزل رقیه ای بی بدل رقیه شور ۲.۲ ۲:۱۶ ۱ ۱ ۴۱۲۶ ۱۵۲۰
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ به نام قدرت علی شور ۵.۲ ۵:۲۷ ۱ ۱ ۲۳۵۴ ۱۳۷۷
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ وای از داغ مادر شور ۴.۲ ۴:۲۲ ۱ ۱ ۲۳۸۴ ۱۱۹۹
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ صاحب میخانه علی زمینه ۳.۷ ۳:۴۸ ۱ ۱ ۳۰۲۷ ۱۲۵۳
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ زیر ایوون نجف غرق تحیّر شور ۳.۴ ۳:۲۹ ۱ ۱ ۲۲۷۹ ۱۱۹۰
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ دربندم و آزاد حسین بن علیم شور ۶.۵ ۶:۵۴ ۱ ۱ ۱۲۶۲ ۹۰۲
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ به نام قدرت علی شور ۳.۶ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۲۷۲۹ ۱۱۳۹
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ جذبه پُر تلاطم ایوون توی چشای غرق بارونم شور ۵.۳ ۵:۳۴ ۱ ۱ ۱۲۷۵ ۸۰۹
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ شهریار شهر مشاهیر عباس شور ۲.۵ ۲:۳۴ ۱ ۱ ۱۴۰۸ ۸۰۲
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ اون کیه که روح ایمانه زمینه ۳.۴ ۳:۳۴ ۱ ۱ ۳۴۴۶ ۱۱۵۵
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ خیلیا میگن دروغه خیلیا میگن شعاره شور ۳.۱ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۱۲۲۳ ۸۰۶
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ما را بنویسید مسلمان رقیه شور ۲.۵ ۲:۳۵ ۱ ۱ ۸۵۱۰ ۲۳۳۱
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ چه کوبنده است چه بُرّنده است کلام تو شور ۲.۸ ۲:۵۰ ۱ ۱ ۱۳۵۴ ۹۰۵
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ صفدر و نام آور علی علی علی شور ۵.۲ ۵:۲۷ ۱ ۱ ۸۹۷۹ ۲۵۸۰
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ای همای جوانم همسر قدکمانم زمینه ۶.۲ ۶:۳۷ ۱ ۱ ۱۶۶۳ ۷۷۷
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ شیر زن مدینه یا زهرا شور ۲.۹ ۲:۵۶ ۱ ۱ ۲۲۶۲ ۱۰۱۱
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قسم به خالق منان منم غلام رقیه شور ۴.۷ ۴:۵۷ ۱ ۱ ۶۲۵۳ ۱۶۰۳
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ وقت عمل رسیده صدای یل رسیده شور ۲.۶ ۲:۳۷ ۱ ۱ ۲۸۱۶ ۸۸۷
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قلم رو دفتر می نویسه حسن شور ۴.۱ ۴:۱۷ ۱ ۱ ۱۳۰۴ ۷۳۰
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ سلام آقا بسه دوری از حرم بذار بیام آقا شور ۴.۹ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۲۷۰۲ ۱۰۱۱
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قاضی فقط خداست اینو یادت نره شور ۴.۲ ۴:۲۳ ۰ ۰ ۲۲۴۸ ۸۲۹
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ای مهربون برا چند شب دیگه پیشم بمون زمینه ۹.۲ ۹:۵۵ ۰ ۰ ۱۵۰۱ ۷۶۵
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ به خاطر حضرت زهراست عاشق حیدرکرارم شور ۵.۲ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۱۸۶۱ ۹۴۹
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ طوفان به پا شده از آسمان شرر ریزد به هر گذر شور ۴.۲ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۸۷۳۲ ۱۸۸۴
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ اباالفضائل یا ابوفاضل شور ۳ ۳:۰۲ ۰ ۰ ۴۰۴۷ ۱۱۳۷
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ از اثر میخه اگه که مادر داره می میره شور ۴.۱ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۸۶۰۷ ۲۱۰۷
۲۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ اونکه همش دعای خیر به حال مردم کرد شور ۷ ۷:۲۴ ۰ ۰ ۱۲۱۷ ۶۶۹
۳۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ سلام رافع غم های علی زمینه ۳.۶ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۱۳۹۳ ۷۳۸
۳۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ دل تنگم مست و مجنونه شور ۴.۷ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۱۹۸۰ ۹۱۲
۳۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ ای مهربون چرا رو چادرته لکه خون شور ۵.۳ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۲۱۱۵ ۹۵۱
۳۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ اون کیه که روح ایمانه زمینه ۳.۲ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۲۰۰۵ ۸۹۹
۳۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ نفس تو گرمابخش به صدام مادر زمینه ۵.۳ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۳۹۶۹ ۱۴۵۰
۳۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ به میدان آمده طوفان می کنه شور ۲.۵ ۲:۳۱ ۰ ۰ ۳۵۱۷ ۱۳۹۰
۳۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ رعناست قد و قامت قمر شور ۴.۵ ۴:۴۱ ۰ ۰ ۱۱۹۵ ۷۴۹
۳۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ قلبم گرفتاره حالم پریشونت شور ۶.۹ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۲۳۹۸ ۹۹۱
۳۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ بعد فاطمه هم کفو حیدر کراره شور ۳.۲ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۱۲۴۴ ۸۶۶
۳۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ رعناست قد و قامت قمر شور ۴.۸ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۲۷۸۶ ۱۱۶۲
۴۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ السلام علی الحیدر جبل الوقار شور ۵.۵ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۲۸۸۲۵ ۷۱۹۴
۴۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۸ سایه رو سرمه شور ۴ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۲۶۱۳ ۱۶۵۱