شب دوم محرم ۱۳۹۸

شب دوم محرم ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب دوم محرم ۱۳۹۸ رسیدی حسین اینجا کرب و بلاست روضه ۳.۲ ۳:۱۳ ۰ ۰ ۳۶۷۱ ۱۶۲۱
۲ شب دوم محرم ۱۳۹۸ دل نکند از ولای تو گدای تو زمینه ۴.۲ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۳۵۳۳ ۲۷۰۴
۳ شب دوم محرم ۱۳۹۸ میاد یه کاروان نور از آسمون قدم قدم شور ۴.۷ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۳۴۹۴ ۲۸۱۴
۴ شب دوم محرم ۱۳۹۸ توی روضه ها دلم رو صاف می کنم شور ۳.۲ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۲۸۹۸ ۲۶۹۹
۵ شب دوم محرم ۱۳۹۸ صدای زنگ قافله پیچیده توی بیابونا شور ۴.۳ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۳۳۴۳ ۲۶۱۲