شب اول محرم ۱۳۹۸

شب اول محرم ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ شب اول محرم ۱۳۹۸ کوفه نیا حسین برات نوشتم که بیای آقا روضه ۳.۱ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۴۵۸۱ ۱۸۹۹
۲ شب اول محرم ۱۳۹۸ باورش سخته وقتی می بینی زمینه ۶.۷ ۷:۰۰ ۰ ۰ ۴۷۶۶ ۳۲۱۴
۳ شب اول محرم ۱۳۹۸ الحمدالله که رسیدم به محرم دوباره شور ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۵۲۲۵ ۳۴۹۴
۴ شب اول محرم ۱۳۹۸ تا نقش بیرق تو یا قتیل العبراته واحد ۶.۹ ۷:۱۵ ۰ ۰ ۴۱۴۱ ۲۸۶۲
۵ شب اول محرم ۱۳۹۸ اون که باوفاتر از هر مَرده شور ۶.۴ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۵۵۰۲ ۳۶۳۳