منو رهام نکن که جَلد گنبدم

منو رهام نکن که جَلد گنبدم

از حمید علیمی، ۲ قطعه، ۵ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ منو رهام نکن که جَلد گنبدم منو رهام نکن که جَلد گنبدم مناجات ۶.۹ ۲:۴۸ ۱ ۱ ۱۸۱۲۷ ۵۷۰۴