گلچین محرم ۱۳۹۶

گلچین محرم ۱۳۹۶

از حاج نادر جوادی، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای منیم آرخالم الیم یارلی سرداریم اویان نوحه ۸.۱ ۸:۲۸ ۱ ۱ ۲۰۹۸۶ ۶۰۹۷
۲ گلچین محرم ۱۳۹۶ نهر اوسته خسته قارداش یاتما یاتما نوحه ۵.۱ ۵:۱۲ ۱ ۱ ۱۷۰۴۴ ۴۳۰۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۶ جسمون چخوب شیرازدن ای شاه مظلومان حسین نوحه ۱۰.۹ ۱۱:۳۱ ۰ ۰ ۸۰۶۸ ۳۱۶۹
۴ گلچین محرم ۱۳۹۶ ای قانی گودالین سوسوز قربانی قارداش نوحه ۶.۱ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۹۳۵۲ ۳۵۰۴
۵ گلچین محرم ۱۳۹۶ حسین سن بی آنام زهرا بیاز آهسته گئت قارداش نوحه ۷.۷ ۸:۰۱ ۰ ۰ ۱۲۲۷۱ ۳۷۷۴
۶ گلچین محرم ۱۳۹۶ گنه ده گلدی امان نامه سوزی یازهرا روضه ۸.۷ ۹:۰۴ ۰ ۰ ۴۱۳۰۴ ۸۲۰۰
۷ گلچین محرم ۱۳۹۶ بیر نچه لحظه چکوب ال جنگیدن روضه ۹.۶ ۱۰:۰۳ ۰ ۰ ۶۵۳۱ ۲۹۲۳
۸ گلچین محرم ۱۳۹۶ وقت وداع دور منیله بیر دانش روضه ۷.۷ ۷:۵۹ ۰ ۰ ۸۵۸۳ ۳۵۹۳