گلچین صفر ۱۳۹۵

گلچین صفر ۱۳۹۵

از .، ۱۵ قطعه، ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۹۵ با غصه‌ های آل عبا گریه می‌ کنی مناجات ۴.۴ ۴:۴۰ ۰ ۰ ۴۵۹۹ ۲۳۴۱
۲ گلچین صفر ۱۳۹۵ نفس به سینه من نیمه کاره می آید روضه ۱۰ ۱۰:۵۰ ۰ ۰ ۲۳۸۲ ۲۳۰۷
۳ گلچین صفر ۱۳۹۵ دلم تنگه نرنج از من زمینه ۱۳ ۱۴:۰۵ ۰ ۰ ۱۷۳۵ ۱۷۷۲
۴ گلچین صفر ۱۳۹۵ پریوش دختری این همه افسرده است روضه ۷ ۷:۳۱ ۰ ۰ ۱۹۴۹ ۲۰۷۱
۵ گلچین صفر ۱۳۹۵ لالا کن خسته راهی عزیزم روضه ۸ ۸:۳۹ ۰ ۰ ۱۴۷۸ ۱۸۲۸
۶ گلچین صفر ۱۳۹۵ بعد یه ماهی راحت حالا خوابید دیگه زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۱۷ ۰ ۰ ۱۲۰۳ ۱۶۳۷
۷ گلچین صفر ۱۳۹۵ چشم وا كرده شدم دست به دامان حسن روضه ۱۲.۷ ۱۳:۴۳ ۰ ۰ ۱۲۶۰ ۱۵۰۳
۸ گلچین صفر ۱۳۹۵ بیا و امشب و به سینه و به سر بزن زمینه ۹.۲ ۹:۵۴ ۰ ۰ ۱۳۷۶ ۱۵۴۷
۹ گلچین صفر ۱۳۹۵ دور ماهم چهار ستاره روضه ۴.۴ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۶۵۷۴ ۲۴۶۷
۱۰ گلچین صفر ۱۳۹۵ دارم میرم از این دنیا زمینه ۸.۶ ۹:۱۲ ۰ ۰ ۲۶۱۲ ۲۰۳۸
۱۱ گلچین صفر ۱۳۹۵ مى رسد بانوى باران شرف الشمس حيا روضه ۹.۹ ۱۰:۴۰ ۰ ۰ ۱۷۸۵ ۲۱۸۵
۱۲ گلچین صفر ۱۳۹۵ دیوارای شهر مدینه روضه ۱۱ ۱۱:۵۱ ۰ ۰ ۲۵۲۲ ۹۵۱
۱۳ گلچین صفر ۱۳۹۵ رسید از راه کاروان غم و غصه زمینه ۱۲.۲ ۱۳:۱۲ ۰ ۰ ۳۲۶۲ ۱۰۲۷
۱۴ گلچین صفر ۱۳۹۵ دلتنگم که دارم می بینم روضه ۹ ۹:۴۲ ۰ ۰ ۳۹۱۴ ۱۳۵۶
۱۵ گلچین صفر ۱۳۹۵ اومدم به پابوسی مشهد زمینه ۹ ۹:۴۴ ۰ ۰ ۴۸۴۹ ۱۲۵۹