گلچین محرم ۱۳۹۴

گلچین محرم ۱۳۹۴

از حاج نادر جوادی، ۲۷ قطعه، ۴ ساعت و ۸ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ ای اکبرون زیبا نگاری نوحه ۵ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۲۰۸۵۹ ۳۴۱۸۶
۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ آی منه دردانه رقیه نوحه ۴.۵ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۱۲۹۱۶ ۲۳۰۵۷
۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ زینب زینب زینب الگوی وفا زینب نوحه ۷.۴ ۷:۵۹ ۰ ۰ ۱۳۹۳۱ ۲۱۳۱۸
۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ آی تشنه قربانیم لای لای اوغلوم نوحه ۵.۱ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۲۱۹۸۶ ۲۲۸۵۳
۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ فرات اوسته گل باجی ‌زینب نوحه ۷.۱ ۷:۴۱ ۰ ۰ ۲۵۰۴۲ ۲۴۵۴۷
۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ گل پیکری صدپاره قارداش نوحه ۴.۸ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۷۴۲۲ ۱۸۸۲۸
۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ گوزون آچ گلمیشم امداده اباالفضل نوحه ۶.۶ ۷:۰۴ ۰ ۰ ۲۰۹۹۲ ۱۸۶۵۲
۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ اوخلار ائدوب سینمی شان شان باجی نوحه ۴.۶ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۵۷۶۱ ۱۴۱۹۰
۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ مقتله قالدی پیکرون عریان حسینیم نوحه ۵.۲ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۶۸۳۸ ۱۵۱۹۸
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ خداوندا قالب هاردا دل آشمیام سوسوز نگاریم نوحه ۵.۵ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۵۴۳۳ ۱۴۰۸۱
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ وکیل شاه عشق عزیز مصطفی نوحه ۶.۴ ۶:۵۴ ۰ ۰ ۵۱۰۶ ۱۲۲۸۷
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ حسین جان دور پریشانم نوحه ۴.۸ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۴۰۲۵۰ ۱۷۳۸۸
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ ای قلبی یاره زینبیم اقبالی قاره زینبیم نوحه ۵.۲ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۱۰۵۳۴ ۱۱۹۹۹
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ واردور مسافریم اودی یول گوزدورم گله روضه ۱۱ ۱۱:۵۴ ۰ ۰ ۷۰۳۶ ۱۴۷۳۲
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ وردی دستور توقف او شه عرش وقار روضه ۱۲.۲ ۱۳:۱۲ ۰ ۰ ۷۲۱۹ ۱۶۹۴۸
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ وقت او وقتیدی کی ریحان کیمی سولموشدی حسین روضه ۶.۴ ۶:۵۱ ۰ ۰ ۹۶۴۳ ۱۳۱۹۰
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ قوی دییم چاتدی اباالفضل ایشی آیا هاریا روضه ۹.۸ ۱۰:۳۴ ۰ ۰ ۷۰۶۲ ۱۵۵۳۴
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۴ ایندی آماده اولون شعله غمنن آلیشاخ روضه ۱۱ ۱۱:۵۲ ۰ ۰ ۷۲۶۱ ۱۵۵۴۷
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۴ نه گجه راز و‌نیاز الیور ارباب صفا روضه ۱۲.۳ ۱۳:۲۳ ۰ ۰ ۷۹۵۶ ۱۷۷۱۰
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۴ شام غریبان گجه سی قارداشلار اولوب روضه ۱۴.۶ ۱۵:۴۹ ۰ ۰ ۲۳۸۸۸ ۱۴۶۵۳
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۴ ای بوغازن اوچ پر اوخ تشنه بیچن اصغریم روضه ۴ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۳۵۵۲۸ ۱۷۷۶۸
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۴ حرم آهو لری صحن شهدا جوجه لری روضه ۱۳.۴ ۱۴:۳۰ ۰ ۰ ۸۹۵۳ ۱۲۳۰۹
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۴ سر به سر باشدان گوتورموشم ریا عمامسین روضه ۵.۴ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۴۶۷۱ ۱۰۳۶۱
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۴ خاطراتونده مرور الیه او گوز یاشلاریمی روضه ۵.۷ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۵۴۶۵ ۱۱۵۷۲
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۴ چهار سالیدی او گوننرکی‌ بتوله نایبه روضه ۲۰.۶ ۲۲:۲۶ ۰ ۰ ۳۹۱۴ ۱۱۶۷۲
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۴ بو یادگار ‌علی دور اوزونی سندرماز روضه ۱۰.۷ ۱۱:۳۴ ۰ ۰ ۴۵۷۶ ۹۶۷۵
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۴ من غریبم قبریمی غربت ده آباد ایلیون روضه ۲۰.۵ ۲۲:۱۹ ۰ ۰ ۸۷۹۹ ۱۳۸۱۲