گلچین شهادت ۱۳۹۵

گلچین شهادت ۱۳۹۵

از .، ۱۷ قطعه، ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۵ دردیست مرا که در پی درمان است مناجات ۸.۳ ۸:۵۰ ۱ ۱ ۱۷۷۴ ۱۵۶۵
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۵ ای کلام تو کلام ناب قرآن یا نقی روضه ۱۶.۲ ۱۷:۳۰ ۱ ۱ ۸۷۸ ۱۴۷۰
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۵ منو بزم شراب ای وای سامرا نیمه شب بود زمینه ۶.۷ ۷:۱۰ ۱ ۱ ۱۵۳۳ ۱۶۲۸
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۵ بسی بی شکیبم در عزای امام غریبم نوحه ۶.۱ ۶:۲۷ ۱ ۱ ۱۳۷۱ ۱۵۳۷
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۵ اشک را روز جزا با نور قیمت می کنند واحد ۲.۱ ۲:۰۷ ۱ ۱ ۱۳۱۲ ۱۵۳۱
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۵ آرامش حقیقی چشم انتظارها مناجات ۶.۴ ۶:۴۹ ۱ ۱ ۴۱۵ ۱۲۴۰
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۵ تو بسترم حالا دلم پریشونه روضه ۲۱.۴ ۲۳:۱۱ ۱ ۱ ۱۳۱۴ ۱۴۷۸
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۵ منی که یه روز طاقت دوریتو نداشتم زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۲۰ ۱ ۱ ۱۱۵۱ ۱۶۷۴
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۵ موقع رفتن زینب آمد نوحه ۶.۵ ۶:۵۵ ۱ ۱ ۱۱۶۶ ۱۵۰۹
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۵ اگر چه عاشق تو در بدی زبانزد بود مناجات ۶.۹ ۷:۲۰ ۱ ۱ ۵۸۸ ۱۲۴۰
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۵ هر کس که یا باب الحوائج را صدا کرده روضه ۱۴.۴ ۱۵:۳۴ ۱ ۱ ۱۰۵۵ ۱۳۹۸
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۵ زائر حرمت با قلب خون میشه روضه خون زمینه ۸.۴ ۸:۵۹ ۱ ۱ ۲۴۴۳ ۱۷۷۲
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۵ یوسف از چاه غربت در آمد نوحه ۸.۷ ۹:۲۱ ۱ ۱ ۹۰۲ ۱۳۴۶
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۵ رشته دلهای عاشق پشت این در بسته شد واحد ۱.۹ ۱:۵۱ ۱ ۱ ۱۰۶۷ ۱۳۸۹
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۵ دلم گرفته غم از آسمان سرازیر است مناجات ۴.۷ ۴:۵۹ ۱ ۱ ۱۰۷۶ ۱۲۵۲
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۵ بازم یه کوچه و یه عده بی حیا روضه ۱۳.۲ ۱۴:۱۴ ۱ ۱ ۱۴۷۱ ۱۴۰۴
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۵ دست به دست هم میدیم آقا گنبد طلاتو می سازیم زمینه ۸.۸ ۹:۲۷ ۱ ۱ ۱۷۱۸ ۱۵۹۵