گلچین شهادت ۱۳۹۵

گلچین شهادت ۱۳۹۵

از .، ۱۷ قطعه، ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۵ دردیست مرا که در پی درمان است مناجات ۸.۳ ۸:۵۰ ۱ ۱ ۱۷۶۸ ۱۴۹۸
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۵ ای کلام تو کلام ناب قرآن یا نقی روضه ۱۶.۲ ۱۷:۳۰ ۱ ۱ ۸۷۰ ۱۳۹۸
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۵ منو بزم شراب ای وای سامرا نیمه شب بود زمینه ۶.۷ ۷:۱۰ ۱ ۱ ۱۵۱۷ ۱۵۵۹
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۵ بسی بی شکیبم در عزای امام غریبم نوحه ۶.۱ ۶:۲۷ ۱ ۱ ۱۳۶۱ ۱۴۷۶
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۵ اشک را روز جزا با نور قیمت می کنند واحد ۲.۱ ۲:۰۷ ۱ ۱ ۱۲۹۰ ۱۴۵۷
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۵ آرامش حقیقی چشم انتظارها مناجات ۶.۴ ۶:۴۹ ۱ ۱ ۴۱۰ ۱۱۶۶
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۵ تو بسترم حالا دلم پریشونه روضه ۲۱.۴ ۲۳:۱۱ ۱ ۱ ۱۳۰۵ ۱۴۱۱
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۵ منی که یه روز طاقت دوریتو نداشتم زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۲۰ ۱ ۱ ۱۱۱۰ ۱۶۰۳
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۵ موقع رفتن زینب آمد نوحه ۶.۵ ۶:۵۵ ۱ ۱ ۱۱۵۳ ۱۴۴۲
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۵ اگر چه عاشق تو در بدی زبانزد بود مناجات ۶.۹ ۷:۲۰ ۱ ۱ ۵۸۴ ۱۱۶۷
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۵ هر کس که یا باب الحوائج را صدا کرده روضه ۱۴.۴ ۱۵:۳۴ ۱ ۱ ۱۰۱۹ ۱۳۲۲
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۵ زائر حرمت با قلب خون میشه روضه خون زمینه ۸.۴ ۸:۵۹ ۱ ۱ ۲۴۰۷ ۱۷۰۶
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۵ یوسف از چاه غربت در آمد نوحه ۸.۷ ۹:۲۱ ۱ ۱ ۸۹۲ ۱۲۷۹
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۵ رشته دلهای عاشق پشت این در بسته شد واحد ۱.۹ ۱:۵۱ ۱ ۱ ۱۰۶۲ ۱۳۲۱
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۵ دلم گرفته غم از آسمان سرازیر است مناجات ۴.۷ ۴:۵۹ ۱ ۱ ۱۰۷۰ ۱۱۸۴
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۵ بازم یه کوچه و یه عده بی حیا روضه ۱۳.۲ ۱۴:۱۴ ۱ ۱ ۱۴۶۱ ۱۳۲۵
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۵ دست به دست هم میدیم آقا گنبد طلاتو می سازیم زمینه ۸.۸ ۹:۲۷ ۱ ۱ ۱۷۱۷ ۱۵۳۰