گلچین مولودی ۱۳۹۴

گلچین مولودی ۱۳۹۴

از .، ۳۶ قطعه، ۵ ساعت و ۴۶ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۴ میگن بهشت خدا زیر پای مادره سرود ۷.۷ ۸:۱۹ ۱ ۱ ۴۶۳۲ ۴۲۷۹
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۴ بابا المراد در بزن سرود ۹ ۹:۴۴ ۲ ۲ ۱۷۲۳ ۳۲۵۵
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۴ شاد شادیم مثل آقامان مدح ۹.۱ ۹:۴۸ ۲ ۲ ۱۴۳۸ ۳۴۱۰
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۴ می نویسم سر خط به نام خداوند رضا مدح ۷.۱ ۷:۴۵ ۲ ۲ ۱۶۵۵ ۳۵۱۵
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۴ فکر کن که تو کاظمینی سرود ۱۰.۶ ۱۱:۲۷ ۲ ۲ ۲۱۸۷ ۳۵۳۴
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۴ یا مولا علی تویی یارم سرود ۵.۸ ۶:۰۵ ۱ ۱ ۱۲۱۱ ۲۵۶۶
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۴ به نام عشق به نام خدا به نام علی مدح ۱۳.۴ ۱۴:۲۵ ۱ ۱ ۱۵۱۴ ۲۱۹۴
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۴ کعبه اومده تو میدون برای علی سینه چاکه سرود ۱۰.۲ ۱۰:۵۵ ۱ ۱ ۱۰۹۰ ۲۳۹۷
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۴ نمی مونه با تو غمی سرود ۵.۶ ۶:۰۰ ۲ ۲ ۹۴۸ ۱۹۲۳
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۴ می نویسم عشق بی تردید می خوانم جنون مدح ۱۷.۱ ۱۸:۳۳ ۱ ۱ ۱۸۶۷ ۲۲۹۴
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۴ بالاخره معلوم شد امشب کی اربابمه سرود ۱۰.۶ ۱۱:۲۶ ۲ ۲ ۳۱۶۰ ۲۷۰۸
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۴ برای تموم دلداده ها سرود ۵.۸ ۶:۰۸ ۱ ۱ ۹۶۳ ۱۷۶۷
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۴ دلی دارم و خانه بوتراب است مدح ۱۴.۲ ۱۵:۱۶ ۱ ۱ ۹۲۴ ۱۸۳۳
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۴ ارتش حسین به خط یل اصحاب اومد سرود ۹.۱ ۹:۴۳ ۱ ۱ ۴۸۳۷ ۲۸۸۳
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۴ با اشکا و لبخندامون سرود ۷.۲ ۷:۴۰ ۲ ۲ ۸۷۹ ۲۶۲۱
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۴ در آسمانم ماه را می بینم امشب مدح ۱۲.۱ ۱۳:۰۳ ۱ ۱ ۸۲۹ ۱۹۲۱
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۴ امشب خدا تو امامت ما ایرانیارم سهیم کرد سرود ۸.۵ ۹:۰۴ ۲ ۲ ۱۲۳۷ ۲۰۸۸
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۴ یا علی اکبر قدیمی ارادتم سرود ۵.۳ ۵:۳۶ ۲ ۲ ۱۰۸۰ ۱۷۱۶
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۴ شاه امروز آفریده شاهکار دیگری مدح ۱۲ ۱۲:۵۴ ۱ ۱ ۱۰۵۶ ۱۷۷۲
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۴ آی مدینه بخت باهات یار شد سرود ۹.۸ ۱۰:۳۳ ۲ ۲ ۱۱۱۹ ۱۸۸۰
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۴ سرت سلامت آقاجون سه شنبه شب ها همیشه سرود ۵.۸ ۶:۰۹ ۱ ۱ ۷۱۵۱ ۳۷۳۶
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۴ یاد تو روان کرده دوباره قلمم را مدح ۱۱.۲ ۱۲:۰۲ ۱ ۱ ۲۳۹۲ ۶۹۱۳
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۹۴ اگر آن ماه نمونه سرود ۲.۴ ۲:۲۳ ۱ ۱ ۱۵۷۱۱ ۴۸۲۶
۲۴ گلچین مولودی ۱۳۹۴ آسمان می خواهم و حس خوش پرواز را مدح ۱۱ ۱۱:۵۸ ۱ ۱ ۶۶۴ ۱۷۸۱
۲۵ گلچین مولودی ۱۳۹۴ بساط مهمونی جوره سرود ۱۰.۲ ۱۱:۰۰ ۱ ۱ ۱۰۳۵ ۲۱۶۵
۲۶ گلچین مولودی ۱۳۹۴ ای روز های تار ای شب های دور از ماه مدح ۹.۵ ۱۰:۰۸ ۰ ۰ ۹۵۴ ۱۶۴۳
۲۷ گلچین مولودی ۱۳۹۴ دل یه دنیا آرومه سرود ۹.۱ ۹:۴۴ ۱ ۱ ۱۶۹۰ ۱۹۳۰
۲۸ گلچین مولودی ۱۳۹۴ مشهد و حرم و هوای عاشقی سرود ۸.۸ ۹:۳۵ ۱ ۱ ۱۸۸۶ ۱۹۰۸
۲۹ گلچین مولودی ۱۳۹۴ آه ای جگرگوشه رسول الله مدح ۱۳.۶ ۱۴:۴۸ ۰ ۰ ۶۹۳ ۱۴۲۵
۳۰ گلچین مولودی ۱۳۹۴ انگار روی ابرا توی آسمونم سرود ۹ ۹:۴۶ ۱ ۱ ۱۹۶۸ ۲۱۱۳
۳۱ گلچین مولودی ۱۳۹۴ با خیالت غزلی در شرف آغاز است مدح ۱۰.۶ ۱۱:۳۴ ۰ ۰ ۱۵۵۸ ۱۸۱۱
۳۲ گلچین مولودی ۱۳۹۴ ماه تو سینش آرزو که یه بار تو آسمون سرود ۶.۳ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۲۰۸۴ ۱۹۴۴
۳۳ گلچین مولودی ۱۳۹۴ من کیم حبل المتینم سرود ۳ ۳:۱۳ ۱ ۱ ۴۵۷۸ ۲۲۹۶
۳۴ گلچین مولودی ۱۳۹۴ نه صبر به دل مانده نه در سینه قرارم مناجات ۳.۸ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۶۰۱ ۱۱۰۶
۳۵ گلچین مولودی ۱۳۹۴ ما بنده ایم گرم تمنای اهل بیت مدح ۹ ۹:۴۰ ۰ ۰ ۱۰۵۹ ۱۱۶۶
۳۶ گلچین مولودی ۱۳۹۴ آسمون امشب برا تو گل می باره سرود ۸.۷ ۹:۱۷ ۰ ۰ ۱۶۲۲ ۱۴۶۳