گلچین ۱۳۶۵

گلچین ۱۳۶۵

از مرحوم حاج سلیم موذن زاده ، ۳ قطعه، ۵۳ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ گلچین ۱۳۶۵ دوست دارم تشنه باشم شعرخوانی ۶.۶ ۷:۱۱ ۰ ۰ ۹۹۸۱ ۴۵۵۵
۲ گلچین ۱۳۶۵ سور گئت گوزوم بو سوگلی دنیانی سوئمدم روضه ۲۷.۵ ۲۹:۵۶ ۰ ۰ ۷۸۲۵ ۵۷۴۸
۳ گلچین ۱۳۶۵ غنچه قان آغلار گل گلاب آغلار نوحه ۱۴.۶ ۱۵:۵۴ ۲ ۲ ۵۵۷۴ ۴۹۶۲