گلچین شهادت ۱۳۹۱

گلچین شهادت ۱۳۹۱

از حاج عبدالرضا هلالی، ۲۱ قطعه، ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۱ علی امامم علی نمازم علی نیازم زمینه ۴.۸ ۵:۰۷ ۳ ۳ ۴۵۶۲ ۳۲۷۶
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۱ در گوشه ای شکسته ز آواز بی کسی واحد ۳.۸ ۴:۰۵ ۳ ۳ ۱۵۸۲ ۲۶۷۲
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۱ رفع خطر ز قتلگاه کن پسرم پسرم شور ۲.۶ ۲:۴۵ ۳ ۳ ۱۹۲۳ ۳۰۶۳
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۱ خودم دیدم که در مقتل حسینم دست و پا می زد روضه ۲ ۲:۰۸ ۳ ۳ ۶۴۳۴ ۱۶۸۸۰
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۱ چشامو می بندم حتی تو بیداری زمینه ۱۰.۸ ۱۱:۴۲ ۳ ۳ ۶۶۱۹ ۲۵۴۴۳
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۱ ام البنین ام بی بنین زمینه ۷.۳ ۷:۵۶ ۳ ۳ ۸۸۱۹ ۶۰۸۵
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۱ مدینه غمگینم حسینیه است سینم واحد ۵.۸ ۶:۱۳ ۳ ۳ ۲۱۵۰ ۵۰۷۶
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۱ دل منو روضه تو مثل محرم می کنه روضه ۳.۸ ۴:۰۸ ۳ ۳ ۸۵۶۵ ۳۳۴۱۱
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۱ حجت الله القائم انتقم یا منتقم نوحه ۵ ۵:۲۱ ۳ ۳ ۳۰۴۷ ۴۵۴۳
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۱ نقی نامی که فخر آسمان است واحد ۲.۴ ۲:۳۰ ۳ ۳ ۲۱۲۷ ۳۲۹۰
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۱ یا امام هادی دلم در خونتونو میشناسه شور ۲.۴ ۲:۳۵ ۳ ۳ ۵۳۴۵ ۱۹۹۸۴
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۱ به حرمت جسارت شد شور ۳.۳ ۳:۳۲ ۳ ۳ ۷۱۵۶ ۲۵۱۸۴
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۱ منی که مشهدالرضا رو دیدم شور ۳.۱ ۳:۱۸ ۴ ۴ ۱۰۸۹۶ ۱۴۲۳۵
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۱ خدایا مدینه شده کربلا امشب واحد ۴.۶ ۵:۰۱ ۴ ۴ ۲۷۶۱ ۲۴۷۰
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۱ تو لحظه های آخر وقتی دارم می میرم واحد ۳.۷ ۳:۵۹ ۳ ۳ ۳۰۹۹ ۲۶۳۶
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۱ هر کی تو رو نداره چی داره شور ۳.۴ ۳:۴۱ ۳ ۳ ۹۴۱۵ ۷۷۶۴
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۱ آسمان است و زمین دور سرش می گردد روضه ۰.۹ :۵۵ ۴ ۴ ۱۶۳۹ ۱۶۹۹
۱۸ گلچین شهادت ۱۳۹۱ حالا که عشق تو سینمونه زمینه ۴.۹ ۵:۱۵ ۳ ۳ ۱۸۶۰ ۲۰۵۹
۱۹ گلچین شهادت ۱۳۹۱ سالارمه دلدارمه ذکر حسین افضل اذکارمه شور ۲.۳ ۲:۲۴ ۳ ۳ ۲۴۸۴ ۲۴۸۸
۲۰ گلچین شهادت ۱۳۹۱ آب شور حرمت شیرینی کام منه واحد ۲.۹ ۳:۰۹ ۳ ۳ ۱۴۳۴ ۱۷۸۰
۲۱ گلچین شهادت ۱۳۹۱ روی قبرم بنویسید که خواهر بودم واحد ۴.۱ ۴:۲۷ ۳ ۳ ۲۱۵۳ ۲۰۲۹