گلچین محرم ۱۳۹۱

از حاج شهروز اردبیلی، ۱۷ قطعه، ۲ ساعت و ۲۴ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ روضه حضرت رقیه (س) روضه ۱۰.۲ ۱۱:۰۶ ۰ ۰ ۶۸۶۸۰ ۹۶۷۲
۲ روضه حضرت قاسم (ع) روضه ۶.۶ ۷:۰۸ ۰ ۰ ۲۶۶۲ ۲۰۱۷
۳ روضه حضرت فاطمه صغری (س) روضه ۴.۶ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۸۹۶۵ ۲۷۲۳
۴ روضه طفلان حضرت زینب (س) روضه ۸.۸ ۹:۳۱ ۰ ۰ ۳۱۰۰ ۲۱۹۶
۵ روضه ورود کاروان به کربلا روضه ۱۰.۱ ۱۱:۰۰ ۰ ۰ ۱۶۸۳ ۳۱۹۸
۶ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۷.۷ ۸:۲۳ ۰ ۰ ۱۹۹۶ ۱۸۸۲
۷ روضه حضرت علی اکبر (ع) روضه ۶.۱ ۶:۳۶ ۰ ۰ ۳۲۳۰۳ ۴۷۶۷
۸ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۹.۳ ۱۰:۰۷ ۰ ۰ ۲۳۳۶ ۲۰۵۹
۹ روضه امام حسین (ع) روضه ۱۰.۵ ۱۱:۲۵ ۰ ۰ ۱۱۶۹ ۱۸۳۵
۱۰ روضه امام حسین (ع) روضه ۸.۱ ۸:۴۴ ۰ ۰ ۱۲۹۷ ۱۷۰۱
۱۱ نوحه حضرت رقیه (س) نوحه ۷.۸ ۸:۲۹ ۰ ۰ ۸۳۰۳ ۲۷۰۸
۱۲ نوحه حضرت قاسم (ع) نوحه ۸.۲ ۸:۵۳ ۰ ۰ ۴۴۰۷ ۲۳۱۷
۱۳ نوحه حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۵.۶ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۶۹۹۵ ۲۴۳۱
۱۴ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۹.۴ ۱۰:۱۳ ۱ ۱ ۲۷۴۰ ۲۳۸۰
۱۵ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۷.۵ ۸:۱۰ ۰ ۰ ۱۹۸۰ ۲۰۶۶
۱۶ نوحه امام حسین (ع) نوحه ۴.۳ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۶۴۵۲ ۲۷۶۳
۱۷ نوحه احوالات کوفه نوحه ۸.۱ ۸:۴۸ ۰ ۰ ۱۶۶۰ ۱۸۴۴