گلچین محرم ۱۳۹۰

از حاج شهروز اردبیلی، ۱۳ قطعه، ۲ ساعت و ۹ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ روضه ورود کاروان به کربلا روضه ۱۰.۸ ۱۱:۴۴ ۰ ۰ ۲۲۴۶ ۱۹۳۴
۲ روضه غارت خیام روضه ۱۳.۷ ۱۴:۵۳ ۰ ۰ ۱۷۶۷ ۱۶۷۴
۳ روضه خروج از مدینه روضه ۹.۵ ۱۰:۱۹ ۰ ۰ ۷۱۳۳ ۲۲۹۶
۴ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۹.۲ ۹:۵۸ ۰ ۰ ۶۲۲۷ ۲۲۷۸
۵ روضه حضرت قاسم (ع) روضه ۶.۶ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۱۴۱۸ ۱۸۰۳
۶ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۸ ۸:۴۰ ۰ ۰ ۱۸۲۳ ۱۷۱۶
۷ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۱۳.۹ ۱۵:۱۰ ۰ ۰ ۱۶۵۸ ۱۷۲۱
۸ روضه امام حسین (ع) روضه ۶.۸ ۷:۲۴ ۰ ۰ ۲۴۰۶ ۲۰۷۳
۹ روضه امام حسین (ع) روضه ۶.۶ ۷:۱۰ ۰ ۰ ۱۳۷۳ ۱۵۷۳
۱۰ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۶.۵ ۷:۰۲ ۰ ۰ ۲۰۹۳ ۱۸۳۰
۱۱ نوحه شب عاشورا نوحه ۷.۱ ۷:۳۹ ۰ ۰ ۸۸۹۳ ۲۳۱۵
۱۲ نوحه شب عاشورا نوحه ۱۲.۶ ۱۳:۴۳ ۰ ۰ ۱۷۸۲ ۱۸۲۵
۱۳ نوحه راه شام نوحه ۷.۷ ۸:۲۳ ۰ ۰ ۲۷۶۹ ۲۱۰۱