گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از حاج داود علیزاده، ۲۵ قطعه، ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۹.۵ ۱۰:۲۱ ۱ ۱ ۱۵۷۰۵ ۶۵۴۷
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۵.۳ ۵:۴۴ ۰ ۰ ۷۸۵۴ ۵۰۵۹
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۴.۷ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۱۰۰۴۱ ۴۲۸۴
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت علی اکبر (ع) روضه ۶.۶ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۶۳۳۳ ۴۲۱۴
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت علی اکبر (ع) روضه ۷.۹ ۸:۳۶ ۰ ۰ ۶۰۲۰ ۴۱۱۲
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه امام کاظم (ع) روضه ۱۵.۱ ۱۶:۲۷ ۰ ۰ ۲۷۹۱ ۳۱۶۰
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت قاسم (ع) روضه ۷.۶ ۸:۱۴ ۰ ۰ ۸۶۹۱ ۴۲۹۲
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت ام البنین (س) روضه ۱۱.۳ ۱۲:۲۰ ۰ ۰ ۲۵۷۳۸ ۶۷۳۹
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه ورود کاروان به کربلا روضه ۱۸.۸ ۲۰:۲۸ ۰ ۰ ۱۷۹۵۴ ۵۳۹۹
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۱۳.۳ ۱۴:۳۰ ۰ ۰ ۷۱۹۳ ۴۴۸۱
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۷.۶ ۸:۱۷ ۰ ۰ ۷۱۳۵ ۳۸۷۱
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۱۲.۲ ۱۳:۱۸ ۰ ۰ ۹۷۳۱ ۴۱۶۱
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه احوالات کوفه روضه ۶.۵ ۶:۵۹ ۰ ۰ ۱۰۶۲۵ ۴۰۸۹
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه راه شام روضه ۱۰.۲ ۱۱:۰۶ ۰ ۰ ۱۲۶۶۵۷ ۱۷۴۰۶
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه محرم نوحه ۸ ۸:۴۲ ۱ ۱ ۱۴۱۵۷ ۴۶۸۵
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت رباب (س) نوحه ۱۳.۶ ۱۴:۴۶ ۰ ۰ ۱۲۶۰۵ ۴۷۴۸
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت زینب (س) نوحه ۶.۵ ۷:۰۵ ۱ ۱ ۷۳۰۱ ۳۹۵۲
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه امام حسین (ع) نوحه ۱۲.۲ ۱۳:۱۴ ۱ ۱ ۱۰۱۶۰ ۴۲۷۶
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت امیرالمومنین (ع) نوحه ۵.۱ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۴۱۱۱ ۳۱۵۳
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت قاسم (ع) نوحه ۵.۵ ۵:۵۹ ۰ ۰ ۶۵۰۸ ۳۷۲۴
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۸.۵ ۹:۱۰ ۰ ۰ ۲۰۸۶۵ ۵۳۴۸
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت علی اکبر (ع) نوحه ۱۰.۵ ۱۱:۲۵ ۰ ۰ ۵۰۷۰ ۳۷۱۳
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت علی اکبر (ع) نوحه ۱۱.۸ ۱۲:۴۷ ۱ ۱ ۵۷۴۳ ۴۵۰۷
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۷.۱ ۷:۴۱ ۰ ۰ ۷۲۶۸ ۴۸۰۴
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه امام حسین (ع) نوحه ۸.۹ ۹:۴۰ ۰ ۰ ۵۸۹۷ ۴۱۶۸