وفات حضرت ام کلثوم (س) ۱۳۹۳

وفات حضرت ام کلثوم (س) ۱۳۹۳

از حاج مهدی اکبری، ۹ قطعه، ۴۸ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ وفات حضرت ام کلثوم (س) ۱۳۹۳ بانو زبانزد است حیایی که داشتی روضه ۱۰.۹ ۱۱:۴۸ ۲ ۲ ۲۲۸۴ ۲۲۵۸
۲ وفات حضرت ام کلثوم (س) ۱۳۹۳ سلام الله علی دخت علی المرتضی زمینه ۶.۴ ۶:۵۵ ۲ ۲ ۱۹۸۴ ۲۴۳۹
۳ وفات حضرت ام کلثوم (س) ۱۳۹۳ تو نبودی من زمین می خوردم شور ۴.۱ ۴:۲۸ ۲ ۲ ۳۴۳۹ ۳۵۷۵
۴ وفات حضرت ام کلثوم (س) ۱۳۹۳ یه سرزمین دو تا حرم چه جای فوق العاده ای شور ۳.۵ ۳:۴۸ ۲ ۲ ۳۶۹۰ ۳۷۲۷
۵ وفات حضرت ام کلثوم (س) ۱۳۹۳ بغض کرب و بلا هنوزم توی گلومه تک ۳.۵ ۳:۴۷ ۲ ۲ ۱۲۸۲ ۱۶۱۵
۶ وفات حضرت ام کلثوم (س) ۱۳۹۳ میگن دلم سنگ ولی عاشق شدم با دل سنگ شور ۲.۸ ۲:۵۷ ۲ ۲ ۱۰۴۰ ۱۷۳۳
۷ وفات حضرت ام کلثوم (س) ۱۳۹۳ دارم واسه تو یه دیوونه میشم شور ۳.۴ ۳:۴۲ ۲ ۲ ۷۰۸ ۱۷۰۵