نوحه های حسینی
مقتل میگه سر تو بریدن
یه جای سالم به تن نداری
می خونم روضه با چشمای تر
وقت جنون رسید باز ماه نوکری
روضه داداشو باید همیشه خواهر بخونه
شلوغ بود
با شما حال خراب دل ما خوب تر است
قلبم گرفتاره حالم پریشونت
جا داره تو سجده بگن همه عالمین
امید فردامه ضامن عقبامه
میون این همه مردم منو نوکر خطابم کن