شهادت حضرت زینب (س)
مهلا مهلا آهسته تر داداش
جانم به اون بانو که دختر حیدر و شیرزنه
چقدر خاصه رقیه
شعله بر تن نزن از برم ای جان مرو
مادرم نیست تکیه گاه محکمی دور و برم نیست
داری میری از حرم
به نام نامی اولیاء مخدره زینب
من زینبم صاحب پرچم حیدرم
وای وای خدایا برادرم تشنم
یک لحظه تو خیمه گام
من شب بیدارم