ایام فاطمیه
حالت بده شبیه زندگیم
از نفسات حس می کنم این روزای آخره
پیر می کنه داغ تو جوونو
پیر می کنه داغ تو جوونو
فتحي عينج | عربی ، فارسی
سلام ای مادر
الوداع یمه | فارسی ، عربی
تو رو حس می کنم نزدیک قلبم
بی تابی نکن فدای چشمات
پاشو ببین تو خونمون چه خبره امشب
تو چشم خیست غم لبالب می بینم
نوحه های حسینی
دل دیگه شده مبتلا
یه حالی دارم این روزا که شاید اختیاری نیست
تنها می کشی تا نفس‌ های آخرتو
سینه زنون دنبال روضه ها در به درم
یه عمره خون می چکه از دل صفحه به صفحه مقتل لهوف
بلا گذشت خوشبحال اون که جز به حرف دل گوش نکرد
واست بمیره نوکرت واست بمیره
قلبم گرفتاره حالم پریشونت
جا داره تو سجده بگن همه عالمین
امید فردامه ضامن عقبامه
میون این همه مردم منو نوکر خطابم کن